تجهیزات آنژیوگرافی چشم پزشکی

37
خورنا: کیفیت و سرعت عمل دسترسی بیماران به تجهیزات آنژیوگرافی چشم پزشکی در استان خوزستان ارتقا یافت. به گزارش خورنا از اهواز، دکتر مهزیار خزاعلی رئیس این مرکز از تجهیز درمانگاه فوق تخصصی چشم پزشکی بیمارستان…