تجمع کارگران شهرداری هندیجان

خورنا: کارگران شهرداری هندیجان به دلیل حقوق معوقه پنج ماهه خود تجمع کردند. این کارگران بیش از 110 نفر هستند که خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر مسئولان استانی به این وضعیت پرداختی حقوق‌ در شهرداری هندیجان شده‌اند. این کارگران حدود پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و از این وضعیت به ستوه آمده‌اند.