تجمع در فرودگاه روحانی

خورنا: در حالیکه اولین تماس روسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ دو کشور می توانست تا مدتها موضوع مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد، اقدامات گروهی از نیروهای خودسر در تجمع غیرقانونی و شعار و هتک حرمت رییس جمهور، موجب شد تا سوژه جدیدی در عرصه افکار عمومی خلق گردد.