تجمع اعتراض آمیز

37
خورنا: کارگران شهرداری هندیجان به دلیل حقوق معوقه پنج ماهه خود تجمع کردند. این کارگران بیش از 110 نفر هستند که خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر مسئولان استانی به این وضعیت پرداختی حقوق‌ در شهرداری هندیجان شده‌اند. این کارگران…