تجمع اعتراضی پرستاران

خورنا: پرستاران ماهشهری همزمان با بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان حاجیه نرگس معرفی این شهرستان در اعتراض به عدم دریافت حقوق در 2 سال اخیر در این بیمارستان تجمع کرده و اعتراض خود را به گوش وزیر رساندند. به گزارش خبرگزاری فارس از ماهشهر، پیش از ظهر امروز همزمان با حضور و بازدید وزیر بهداشت…