تجلیل از مدیران، معاونان، مربیان و دانش آموزان برتر اندیمشک

خورنا : معاونت پرورشی آموزش و پرورش اندیمشک همزمان با اعیاد شعبانیه از ۲۰۲ دانش آموز برتر مسابقات قرآن، معارف اسلامی، فرهنگی و هنری شهرستان اندیمشک تجلیل نمود. در این همایش ۲۰۲ دانش آموز برتر مسابقات استانی و شهرستانی رشته های قرآن و معارف اسلامی، فرهنگی و هنری مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش اندیمشک تجلیل شدند. همچنین از ۸۰ دانش…