تجليل از مقام شامخ زن در اداره کل راه زاگرس

خورنا : همزمان با سالروز بابرکت دخت گرامي رسول اکرم (ص) حضرت فاطمه زهراء (س) و روز زن ، مراسم تجليل از جايگاه و نقش زن در اسلام و جامعه اسلامي در اداره کل راه آهن زاگرس انجام شد. در اين مراسم مهندس حسن زيودار مديرکل راه آهن زاگرس ضمن تبريک اين روز به حاضرين در مراسم با اشاره به…