تجدید میثاق اعضای شورای شهر اندیمشک در آغاز دومین سال فعالیت با معرفی هیئت رئیسه ی جدید