تجاوز 2 نفره به زن جوان دختر جوان

37
خورنا: چندی قبل زن جوانی هراسان خود را نزد پلیس رساند و از دام سیاهی که 2 جوان شیطان‌صفت برایش پهن کرده بودند خبر داد. وی گفت: ساعتی قبل از محل کارم در مرکز پایتخت بیرون…