تجاوز جنسی

37
خورنا: جوان معتاد که در تجاوزبه‌عنف به زن همسایه مجرم شناخته ‌شده ‌بود از سوی هیات قضات به اعدام در ملأعام محکوم شد. به نوشته شرق، زنی میانسال اسفند سال 90 به ماموران پلیس کرج خبر داد، مورد تجاوز…