تجاوز به دختر 16 ساله

خورنا: چهار سارق زورگیر که تحت تعقیب پلیس آگاهی بودند، در خانه‌ای در جنوب تهران دستگیر شدند و در تحقیق از متهمان معلوم شد آنها یک دختر فراری از خانه را طعمه زورگیری کرده بودند. جام جم :رسیدگی به این پرونده هنگامی آغاز شد که مردی با حضور در شعبه 11 بازپرسی دادسرای جنایی، با ارائه شکایتی…