تجار ایران و عراق

خورنا: معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از راه‌اندازی دفتر هماهنگی و تجاری این سازمان در استان بصره و در نیمه دوم امسال خبر داد. سیدعلی موسوی گفت: این دفتر با هدف سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی به تجار، بازرگانان و صنعتگران شرکت‌های ایرانی به ویژه خوزستانی، آبادانی و خرمشهری که قصد فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت در…