تجار ایران و عراق

37
خورنا: معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند از راه‌اندازی دفتر هماهنگی و تجاری این سازمان در استان بصره و در نیمه دوم امسال خبر داد. سیدعلی موسوی گفت: این دفتر با هدف سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی به تجار، بازرگانان…