تب برفکی رامشیر

خورنا: طرح فراگیر و همزمان واکسیناسیون عمومی علیه بیماری تب برفکی در شهرستان رامشیر اجرا شد. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، مدیر جهاد کشاورزی رامشیر از اجرای طرح فراگیر و همزمان واکسیناسیون عمومی علیه بیماری تب برفکی در شهرستان رامشیر خبر داد. مصطفی هنرمندیان در ارتباط با این موضوع گفت : فاز 29 تب…