تبلیغات شورای شهر دزفول

خورنا: تبلیغات نادرست کاندیداهای شورای شهر در دزفول، چهره شهر را نازیبا کرده است. به گزارش خورنا، تبلیغات کاندیداها از روز پنجشنبه 16 خرداد رسما آغاز شد تا فضای انتخاباتی سراسر کشور و شهر دزفول را در برگیرد. تبلیغات داوطلبان شورای اسلامی شهر از هشت روز مانده به برگزاری انتخابات…