تایید مشایی

خورنا: رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه رایزنی‌های خود درباره تایید صلاحیت‌ها گفت: ما همچنان به لطف خداوند امیدواریم. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه رایزنی‌های خود برای تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشائی گفت: ما همچنان به لطف…