تایید حکم شهرداران جدید

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدرک تحصیلی صولت مرتضوی با قانون انتخاب شهرداران تطابق ندارد، گفت: دنبال این هستیم تا برای افرادی که مدرک تحصیلی‌شان مرتبط با آئین‌نامه نیست، اما تجربه کار مرتبط با شهرداری را دارند، چاره ای بیندیشیم. حسینعلی امیری قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت امضای احکام شهردارانی…