تایید حکم شهرداران جدید

37
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدرک تحصیلی صولت مرتضوی با قانون انتخاب شهرداران تطابق ندارد، گفت: دنبال این هستیم تا برای افرادی که مدرک تحصیلی‌شان مرتبط با آئین‌نامه نیست، اما تجربه کار مرتبط با شهرداری را دارند،…