تایید انتخابات شورای شهر شوش

خورنا: رئیس هیئت عالی نظارت، ادعای فرمانداری این شهرستان مبنی بر تائید شدن انتخابات شورای اسلامی شهر شوش را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان شوش، به دنبال ارائه اسنادی مبنی بر تائید انتخابات شورای شهر شوش از طرف فرمانداری این شهرستان، رئیس هیئت عالی نظارت با تکذیب ادعای فرمانداری این شهرستان اسناد…