تاکتیک اصلاح طلبان در انتخابات 92

خورنا: روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: بخش وسیعی از جامعه تا لحظه ورود جناب هاشمی به انتخابات قصد تحرک در انتخابات را نداشتند. از رادیکال ترین شعارها نیز برای این امر استفاده می کردند. اما به محض ورود ایشان موج عظیمی در کشور به راه افتاد. این شور دقیقا با اعلام ردصلاحیت ناگهانی…