تانکر های عراقی

IMG13402805

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان

خورنا  ‘احمد سیاحی ‘عصر دوشنبه در نشست شورای ترافیک استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد گفت: تانکرهای عراقی حمل سوخت برای پرداخت…