تامین ایمنی رفت و آمد

خورنا: وزیر نیرو با صدور دستوری درخصوص تامین ایمنی رفت و آمد در منطقه کارون 3، شرکت آب و نیرو را به احداث پل “سه بلوطک” بر روی این سد در سریع ترین زمان ممکن موظف کرد. به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در این دستور احداث پل سه بلوطک را با هدف تسهیل…