تامین آب

خورنا: مدیر اداره جهاد کشاورزی ماهشهر از کشت محصولات پاییزه در سطح حدود 20 هزار هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد. حسن نیسی اظهار کرد: این محصولات شامل گندم، جو، کلزا، سبزی و صیفی و باقلا و یونجه است. وی افزود: گندم آبی در سطح 16 هزار و 500 هکتار، جو 3 هزار هکتار…