تامین آب شرب و صنعت

خورنا: مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر این‌که شرایط رودخانه کارون از لحاظ آلاینده‌ها بهبود خواهد پیدا کرد، گفت: بسیاری از رودخانه‌ها شرایط بدتری داشتند اما با تمهیداتی که صورت گرفت از جمله جریمه کردن منشاء آلاینده‌ها، منابع‌ آبی شرایط بهتری پیدا کردند. محمد حاج رسولی‌ها در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش فاضلاب شهرها و…