تامین آب شرب و صنعت

37
خورنا: مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر این‌که شرایط رودخانه کارون از لحاظ آلاینده‌ها بهبود خواهد پیدا کرد، گفت: بسیاری از رودخانه‌ها شرایط بدتری داشتند اما با تمهیداتی که صورت گرفت از جمله جریمه کردن منشاء…