تالاب های خوزستان

خورنا: «بامدژ»؛ سومین تالاب مهم خوزستان گرفتار غفلت بومیان منطقه و تغافل مسئولان است. این تالاب هم اکنون با تخریب های بی شماری مواجه است که خشکی و تبدیل بخشی از آن به زمین های کشاورزی گوشه ای از…
خورنا: كارشناس حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: مهاجرت پرندگان مهاجر سرزمینهای سردسیر به تالابهای استان خوزستان آغاز شده و تا حدود 25 روز ديگر به اوج خود مي رسد. اردشير اميني اظهار كرد: در…