تالاب های اقتصادی

خورنا: رئیس سازمان آب و برق خوزستان گفت: تا زمانی که در ایران تالاب‌ها اقتصادی نشوند امکان بهره‌برداری صحیح و استفاده از تالاب‌ها امکانپذیر نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، محمدرضا شمسایی در جلسه ساماندهی تالاب‌های استان که پیش از ظهر امروز در استانداری خوزستان تشکیل شد اظهار کرد: واقعیت این است که تالاب…