تالاب میانگران ایذه

خورنا: فرامرز خوشاب اظهار كرد: تالاب ميانگران يكي از تالاب‌هاي بسيار مهم و ملي منطقه ايذه است و چشم‌انداز بسيار زيبايي دارد. اين تالاب حدوداً در شش كيلومتري بناي طاق طويله قرار دارد و در سفرنامه ابن بطوطه نيز به آن اشاره شده است. او توضيح داد: با توجه به مراجعاتي كه ما انجام…