تاسیس روزنامه توسط عارف

37
خورنا: علیرضا خامسیان مدیر روابط عمومی دفتر محمد‌رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  ضمن تائید خبر «راه‌اندازی یک حزب فراگیر  و روزنامه از سوی عارف برای حضور در عرصه سیاسی کشور» گفت:‌ بله، انشالله روزنامه امید…