تاریخ دزفول

خورنا: بخشی از یک خانه تاریخی در بافت قدیم شهر دزفول به دلیل فرسودگی و بر اثر بارندگی و عدم مرمت و ایمن سازی تخریب شد. به گزارش ایرنا خانه تاریخی حسینوند ناصری از خانه های تاریخی شهرستان دزفول با شماره ثبت ملی 7905 به دلیل بارندگی چند روز گذشته و فرسودگی تخریب شده است. ضلع شمالی و راه پله…