تاریخ تجمع بعدی حمایت از کارون

خورنا: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، پنجشنبه 7 آذر ماه چهارمین تجمع بزرگ فرزندان کارون در اهواز برگزار میشود. به گزارش خورنا از اهواز، بر اساس هماهنگی های صورت گرفته و انجام توافقات با مسئولان استانی و شهری اهواز، پنجشنبه 7 آذر ماه چهارمین تجمع بزرگ فرزندان کارون در اعتراض به طرح انتقال…