تاریخچه حسینیه علی ابن ابیطالب ( علیه السلام ) اندیمشک

خورنا  : شهرستان اندیمشک محرم در عزای مظلوم کربلا رخت سیاه بر تن می کند … و مردم دیار یکهزار شهید اندیمشک هر سال با شوری دوچندان در عزای حسین به سوگ می نشیند … یکی از هیئت های که پس از سالها هنوز در مسیر سالار شهیدان غم را  بر عزای حسین به سینه میزند حسینه ی علی بن ابن ابیطالب شهرستان اندیمشک است که در عموم مردم که  در تنین نجوای مداح اهل بیت جمال خجسته نقشی جاودان در باور مردم اندیمشک به یادگار نوشته است … تعریف عزاداری سنتی (سینه زنی واحد) سینه زنی واحد نوعی سبک سینه… در ادامه بخوانید