بی قانونی در مدارس دولتی

خورنا: سناریوی تکراری اخذ شهریه از والدین در مدارس شادگان با وجود اعتراض‌های بسیار والدین و دانش‌آموزان و انعکاس در رسانه‌ها همچنان در حال افزایش و رو به رشد است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، هر ساله به آغاز سال تحصیلی زمزمه‌های اخذ مبالغی اضافی از دانش‌آموزان در هنگام ثبت نام و البته در…