بیکاری و آلودگی هوا

37
خورنا: استاندار خوزستان گفت: بیکاری و آلودگی هوا در خوزستان وجود دارند ولی نباید این دو معضل اجتماعی و اقتصادی به نماد استان تبدیل شوند. عبدالحسن مقتدایی عصر چهارشنبه در شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: باید نگاه و گویشمان…