بیکاری خوزستان

خورنا: مدیرکل آمار استانداری خوزستان گفت: مسجدسلیمان با 43 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در استان دارد و کمترین نرخ بیکاری با 12 درصد مربوط به شهرستان لالی است. سیدلطف‌الله هاشمی در کارگروه اشتغال که امروز، 15 بهمن‌ماه برگزار شد، عنوان‌کرد: پایین بودن نرخ بیکاری دليل بر رفاه نیست، بلکه درآمد جمعیت فعال شاغل شهرستان لالی نیازهای آنان را…