بیکارترین شهرستان های خوزستان

خورنا: نرخ بیکاری و وضعیت 397 شهرستان کشور که بر اساس آخرین سرشماری کشور در سال 90 از سوی مرکز آمار ایران انجام شده است، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آمارهای جنجال برانگیز عملکرد 8 ساله دولت ارائه شد / مسجدسلیمان، باوی، دشت آزادگان، شادگان، اندیمشک، اندیکا و خرمشهر در…