بیژن

به بهانه 12 آذر ماه سالروز تصویب قانون اساسی کشور

خورنا- بیژن بهوندی: از میان حقوق اساسی و آزادی های فردی که هر شهروند به دلیل هویت و ماهیت انسانی خویش از آن بهره مند است، می توان به آزادی تشکل اشاره نمود که شهروندان حق دارند برای رسیدن به هدف مشترک گرد هم آمده و تشکیل حزب و گروه بدهند. حزب به معنای جدید آن (گروه های سیاسی)، مولد لیبرالیسم و از مظاهر جوامع دموکراتیک به شمار می رود. اصل آزادی گروهی، از جمله حقوق انسانی به شمار می رود که در اعلامیه ها و اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته و همچنین در قوانین اساسی بسیاری… در ادامه بخوانید