بیژن زنگنه

وزیر نفت: برجام یک موفقیت بزرگ سیاسی است

خورنا – وزیر نفت گفت: ایران نخستین کشوری است که توانست با عزت تمام و بدون اینکه باجی بدهد یا تغییری در نظامش ایجاد شود از زیر فشار قطعنامه های شورای امنیت موفق بیرون آید. وزیر نفت:ایران نخستین کشوری است که بدون باج دهی از زیر فشار قطعنامه ها بیرون آمد به گزارش ایرنا بیژن نامدار زنگنه دوشنبه در همایش…