بیوگرافی کامل استاندار خوزستان

خورنا – داریوش معمار: مقتدایی جوان‌ترین رئیس حراست در تاریخ فعالیت پالایشگاه است، وی در آن روزهای شور و هیجان انقلابی همزمان در بنیاد تازه تاسیس مستضعفان نیز در موضوع ساماندهی اموال به جامانده از عوامل فراری ر‍ژیم سابق فعال شد… بسیاری بازگشت او را…