بیمه کشاورزی رامهرمز

خورنا: کارگزار بیمه کشاورزان و روستائیان رامهرمز خواستار پوشش بیمه‌ای برای کشاورزان حومه این شهر شد. احمد پیروزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: در سال 91 مجلس مصوبه‌ای تصویب کرد تا افرادی که شغلشان کشاورزی است و سند کشاورزی دارند ولی سکونتشان در شهر است، می‌توانند با ارائه سند کشاورزی و…