بیمه کشاورزی رامهرمز

37
خورنا: کارگزار بیمه کشاورزان و روستائیان رامهرمز خواستار پوشش بیمه‌ای برای کشاورزان حومه این شهر شد. احمد پیروزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: در سال 91 مجلس مصوبه‌ای تصویب کرد تا…