بیمه همگانی سلامت

37
خورنا: احسان‌الله منفرد نیاکانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های پایه سلامت یا درمان نیستند می‌توانند بدون پرداخت حق بیمه، با مراجعه به آدرس سامانه بیمه سلامت ایران…