بیماری ویروسی چشم

خورنا: از حدود ۱۰ روز پیش تا کنون تعداد زیادی بیمار در شهر اهواز با علائم التهاب ملتحمه مراجعه نموده است بعنوان نمونه طی هفته گذشته حدود ۱۰۰ بیمار فقط به مرکز اورژانس چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه نموده است. به گزارش خوزستان امروز ، دکتر غلامرضا خاتمی نیا  عضومرکز تحقیقات عفونت های چشم…