بیماری وبا در خوزستان

خورنا: ريیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هر ساله از اواخر فرودین و با شروع فصل گرما، مرکز بهداشت استان، خود را جهت مقابله با بیماری‌های اسهالی و در صدر آنها بیماری وبای التور آماده می‌کند. دکتر سیدمحمد علوی در خصوص آمادگی مرکز بهداشت استان برای مقابله با این بیماری اظهار كرد: تیم‌های کنترل و مراقبت متشکل از کارشناسان بهداشت محیط،…