بیماری وبا در خوزستان

37
خورنا: ريیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هر ساله از اواخر فرودین و با شروع فصل گرما، مرکز بهداشت استان، خود را جهت مقابله با بیماری‌های اسهالی و در صدر آنها بیماری وبای التور آماده می‌کند. دکتر سیدمحمد علوی در خصوص…