بیماری مالاریا در خوزستان کنترل شده است

خورنا: رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: بیماری مالاریا از دیرباز در خوزستان بیماری مهمی بوده است که در حال حاضر با تلاش کار‌شناسان بهداشت استان کنترل شده است. سید محمد علوی اظهار کرد: سه بیماری مهم واگیر یعنی سل، ایدز و مالاریا امروزه در دنیا مطرح است و همیشه بر مبارزه با این بیماری تأکید می‌شود. وی ادامه داد: هر ساله…