بیماری مالاریا از دیرباز در خوزستان بیماری مهمی بوده

37
خورنا: رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: بیماری مالاریا از دیرباز در خوزستان بیماری مهمی بوده است که در حال حاضر با تلاش کار‌شناسان بهداشت استان کنترل شده است. سید محمد علوی اظهار کرد: سه بیماری مهم واگیر یعنی سل، ایدز…