بیماریهای مزمن

خورنا: معاون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با حضور در ایسنا، بر تعامل متولیان حوزه سلامت و رسانه ها در جهت انعکاس مطلوب اخبار این حوزه و همچنین اطلاع رسانی مناسب در زمینه خودمراقبتی به مردم، تاکید کرد. دکتر سیروس موگهی اظهار کرد: در بحث سلامت و بهداشت، مردم باید بدانند که چه کارهایی انجام دهند تا…