بیمارستان 32 تخت خوابی بندر امام خمینی

37
خورنا: بخشدار بندر امام خمینی گفت: به زودی عملیات احداث بیمارستان 32 تخت‌خوابی بندر امام خمینی آغاز می‌شود. جمشید حمایتی اظهار داشت: شهر بندر امام خمینی با بیش از 85 هزار نفر جمعیت از امکانات درمانی مناسبی برخوردار…