بیمارستان ولیعصر خرمشهر

37
خورنا: مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از افتتاح بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان و به مناسبت هفته دولت در این شهرستان خبر داد. فرشید بهشتی اظهار کرد: بخش اورژانس جدید بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر…