بیمارستان های ماهشهر

خورنا: سیدحسن هاشمی روز چهارشنبه با حضور در بیمارستان معرفی ماهشهر گفت: صنایع پتروشیمی منطقه باید یک درصد از درآمدهای خود را به بخش بهداشت و درمان شهرستان اختصاص دهند. وزیر بهداشت در گفتگو با خورنا اظهار داشت: با توجه به وجود صنایع عظیم پتروشیمی در این شهرستان، بخش بهداشت درمان باید ار منابع اقتصادی در…
خورنا:‌ «درمانگاه‌های داخلی مجمتع‌های پتروشیمی بندر امام که با یک پزشک یار و پرستار اداره می‌شوند جوابگوی حوادث احتمالی برای ۴ الی ۵ هزار پرسنل شاغل در هر یک از این مجتمع‌ها نیستند.» عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندرامام، امکانات درمانی سازمان تامین اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را بسیار محدود توصیف…