بیمارستان مجهز خوزستان

خورنا: استاندار بصره از ایجاد کمیته مشترک برای ورود و خروج زوار در این دو کشور خبر داد و گفت: همچنین مقرر شد با هزینه استان بصره 50 نفر از بیماران عراقی در بیمارستان‌های مجهز استان خوزستان درمان شوند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، ماجد مهدی النصراوی شامگاه جمعه در نشست خبری که جمعه…