بیمارستان شهید معرفی زادگان شادگان

خورنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان شهید معرفی زادگان شادگان بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان شهید معرفی زادگان یعنی تنها بیمارستان شادگان بازدید به عمل آورد. در این بازدید قاضی‌زاده هاشمی از بخش‌های مختلف بیمارستان شهید…