بیمارستان تامین اجتماعی

خورنا: نماينده مردم شهرستان دزفول در مجلس شوراي اسلامي گفت: پيگيري براي احداث بيمارستان تامين اجتماعي در اين شهرستان در حال انجام است و اين مطالبه مردم دزفول تا حصول نتيجه نهايي ادامه دارد. عباس پاپی زاده اظهار کرد: شهرستان دزفول با 220 هزار نفر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی نیازمند احداث یك بیمارستان از سوی سازمان تامین اجتماعی…