بیمارستان تامین اجتماعی

37
خورنا: نماينده مردم شهرستان دزفول در مجلس شوراي اسلامي گفت: پيگيري براي احداث بيمارستان تامين اجتماعي در اين شهرستان در حال انجام است و اين مطالبه مردم دزفول تا حصول نتيجه نهايي ادامه دارد. عباس پاپی زاده اظهار کرد: شهرستان…