بیمارستان تامین اجتماعی دزفول

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی احداث بیمارستان تامین اجتماعی دزفول تا پایان امسال با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آغاز می شود. عباس پاپی زاده افزود:در دیدار با علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موضوع احداث بیمارستان تامین اجتماعی دزفول به عنوان یکی از مطالبات…
خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل تامین زمین بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان دزفول در اسرع وقت برطرف خواهد شد. عباس پاپی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: در شرایط کنونی مشکل اساسی ساخت بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان دزفول تامین زمین است که زمین نیز باید از…
خورنا: بیمارستان 96تختخوابی تامین اجتماعی دزفول که از مصوبات سفر دوم هیات دولت است با گذشت دو سال از پایان دیوار کشی آن هنوز با مشکل کوچکی به نام ˈواگذاری زمینˈ آن به سازمان تامین اجتماعی رو به روست تا این پروژه که می تواند مرهمی بر آلام مردم باشد در کام آنان تلخ و…